Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
181

Etherpiraten Nieuws (Archief)

nieuws artikel Oude methode Divisie Telecom weer terug ?? punt 18 Feb 2002 11:22
De inspectie van Verkeer en Waterstaat heeft in de gemeente Losser een controle uitgevoerd op de illegale plaatsing van antennemasten. Uit deze inventarisatie is gebleken dat, na een relatief rustige periode voor wat betreft het aantal nieuwe masten, het aantal opgerichte masten in het buitengebied van de gemeente Losser weer aanzienlijk is toegenomen. Waarschijnlijk heeft dit volgens de inspecteur van Verkeer en Waterstaat te maken met de druk van de gemeenten Enschede en Oldenzaal. Die steden hebben via een gerichte aanpak van de antenneproblematiek de eigenaren van de antennes noodgedwongen naar aangrenzende gemeenten als Losser doen verhuizen. De inspecteur trof onder meer illegale antennemasten aan in Beuningen, De Lutte en Overdinkel. Aan de Duivelsdijk in De Lutte is eerder een opgestelde mast, na dreiging met een dwangsom, op last van de gemeente verwijderd. Desondanks bleek er nu opnieuw een gekantelde zendmast geplaatst te zijn. Uit informatie bleek volgens de inspecteur dat hier een illegale zender met de naam 'Kats van de Bats' actief is, die eerder aan de Postweg in Oldenzaal zijn muziek de ether inslingerde.

In Overdinkel aan de Ruhenbergerweg trof de inspectie een vrijstaande zendmast aan. Daar zetelde volgens het inspectierapport waarschijnlijk de illegale zender 'Lomp en Onbenullig'. Die was eerder gevestigd op een perceel in het buitengebied van de gemeente Enschede. Daar moesten de exploitanten op aandringen van de gemeente Enschede hun mast verwijderen en de activiteiten staken. Eveneens in Overdinkel, aan de Fleuerweg, bleek een zendmast hernieuwd opgericht. Deze mast was ook al bij een eerdere controle, begin 2000 aangetroffen, maar was later toch verwijderd. De inspecteur doet naar aanleiding van de controle het dringende verzoek aan de gemeente Losser handhavend op te treden op de aangegeven locaties. In een reactie op de rapportage van de inspectie zegt de gemeente Losser, dat er op de afdeling Bouwzaken momenteel sprake is van een flinke werkdruk. 'Toch gaan wij conform het verzoek van de inspectie Verkeer en Waterstaat bestuursrechtelijk optreden tegen de illegaal geplaatste zendmasten. De politie Losser wordt hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.'

Trefwoorden: inspectie verkeer waterstaat losser illegale inspecteur overdinkel mast zendmast<< Terug