Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
Techniek Zenders

In dit stuk wordt er ingegaan op de techniek achter de zenders en hoe een zender is opgebouwd.
Radiomasten animated gif!!!
Verdere pagina's over dit onderwerp : schema afdeling of ga terug naar zenders

Inleiding


Door middel van de radio zendtechniek worden elektrische informatie signalen overgedragen tussen twee of meer punten. We spreken dan van een radioverbinding. De eigenlijke verbinding is dan de ether ofwel het medium. Vele basisschakelingen uit de radio zendtechniek worden ook gebruikt in de ontvangst techniek. Voorbeelden hiervan zijn: versterkers, filternetwerken, oscillatoren enz.

Door de genoemde schakelingen te combineren ontstaan zendontvangst systemen die transceiver genoemd worden. Sommige schakelingen van de zender worden ook gebruikt in de ontvanger. 

Het begrip transceiver is dus een samentrekking tussen : zender(transmitter) en ontvanger(receiver). Het transceiver principe wordt oa. toegepast bij portofoons en mobilofoons.

 

Algemene opbouw zenders


Een radiozendersysteem bestaat tenminste uit een:
- Draaggolf oscillator
- Modulator
- Eindtrap
- Antennesysteem

De oscillator genereert een sinusvormige draaggolf spanning met een bepaalde frequentie. Met behulp van de modulator en het oscillatorsignaal wordt de elektrische informatie naar het gewenste draaggolf spectrum getransformeerd. Vaak wordt de modulator gevolgd door een converter die het signaal omzet naar de uiteindelijke zendfrequentie. Door middel van de gekoppelde eindtrap wordt het signaal versterkt en uiteindelijk met het antennesysteem uitgestraald.


FM zenders


FM zenders kunnen worden opgebouwd volgens:

-de indirecte methode
-de directe methode

Bij de directe methode wordt de draaggolf oscillator direct gemoduleerd door het informatiesignaal.

Bij de indirecte methode wordt er uitgegaan van een vaste draaggolf frequentie waarbij door middel van fasemodulatie een FM-signaal wordt gegenereerd. In dit geval maakt men ook gebruik van het zogenaamde PLL systeem. De draaggolf word opgewekt door een kristal oscillator met uiteindelijk resultaat een veel kleinere frequentiezwaai.