Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
3580

Etherpiraten Nieuws (Archief)

nieuws artikel Aanvragen laagvermogen middengolfzender vanaf 11 mei! punt 04 May 2016 16:02
2016-05-04-IMG_0170.JPG

Vanaf 11 mei is het mogelijk om een vergunning voor uitzendingen middels een laagvermogen middengolfzender aan te vragen bij het Agentschap Telecom. Vanaf 11 mei kan er via de website van het Agentschap Telecom middels een elektronisch formulier een aanvraag worden ingediend. Dan zal ook bekend zijn wat de kosten zullen zijn van een dergelijke aanvraag bij de instantie.

Drie categorieën
Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in drie categorieën van vergunningen: kleinschalige omroep met een maximaal vermogen tot en met 1 Watt; kleinschalige omroep met een maximaal vermogen van 1 Watt tot 100 Watt en evenementenzenders via de middengolf. Deze drie nieuwe categorieën middengolfvergunningen met laag vermogen worden op eenvoudige en snelle wijze uitgegeven, te weten op volgorde van binnenkomst. Voor alle drie de categorieën geldt dat een frequentie herhaald kan worden uitgegeven.

Frequenties
Voor dit type middengolfzenders worden frequenties gebruikt die internationaal zijn toebedeeld aan Nederland. De frequenties 747, 828, 1035, 1251, 1395 kHz zijn bestemd voor de categorie kleinschalige omroep en evenementen, met een maximaal vermogen van 1 Watt tot 100 Watt. Als gevolg van een afspraak tussen Albanië en Nederland mag de frequentie 1395 kHz door Nederland uitsluitend gebruikt worden tussen zonopkomst en zonsondergang. Voor deze omroepen geld een minimale herhaalafstand van 60 kilometer bij 100 Watt per frequentie. Middengolfzenders in deze categorie hebben overigens niet de verplichting om 24 uur per dag uit te zenden maar kunnen er ook voor kiezen om een aantal uren per dag uit te zenden.

1485 kHz
De frequentie 1485 kHz is uitsluitend bestemd voor de categorie laag vermogen met een maximaal zenderuitgangsvermogen van 1 Watt. “Daarvoor is gekozen omdat dit de hoogste frequentie is waarvan in heel Nederland gebruik gemaakt kan worden. Dit omdat het bij een hoge frequentie eenvoudiger is een geschikte antenne te construeren. Gezien het karakter van deze vergunningen wordt daarmee goed aangesloten bij de behoefte van de vergunninghouders in deze categorie. Daarnaast is voor deze frequentie gekozen omdat deze frequentie volgens Geneve’75 ook als low-power channel gebruikt wordt”, aldus het ontwerpbesluit van het Ministerie van Economische Zaken. Voor de categorie kleinschalige omroep met een maximaal zenderuitgangsvermogen van minder dan 1 Watt wordt, in verband met het kleine bereik, een herhaalafstand gehanteerd van 1 kilometer.

Commissariaat voor de Media
Voor het uitzenden in de middengolf is toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig. Dit geldt voor alle genoemde categorieën aldus het ontwerpbesluit. Voor de kosten voor het verlenen van de vergunning is een vergoeding verschuldigd. Ook voor de kosten voor het houden van toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoedingen worden vastgelegd in de regeling vergoedingen. Voor het jaar 2016 worden de tarieven voor 11 mei 2016 gepubliceerd op de website van het agentschap.

Voor de bestaande vergunninghouders op de middengolf verandert er niets. Radiozenders kunnen er wel voor kiezen om hun bestaande vergunning om te zetten in een nieuw type vergunning. Het Agentschap Telecom heeft een speciale pagina op haar website over de kleinvermogen middengolfzenders in het leven geroepen.

[Mediamagazine]

Trefwoorden: 11 vergunning agentschap telecom website categorieeuml;n kleinschalige omroep maximaal vermogen 1 watt 100 middengolf frequentie frequenties middengolfzenders nederland khz categorie<< Terug